Potreban QA Engineer

KARIJERA 03. July 2023.

Trenutno je otvorena pozicija za QA testera. Full time pozicija, lokacija Bijeljina. Tehnologije: React.JS, Node.JS.

Razumjevanje softverskog razvojnog procesa: Potrebno je osnovno razumjevanje softverskog razvojnog ciklusa i procesa testiranja. Poznavanje agilnih metodologija kao što su Scrum ili Kanban takođe može biti korisno.

Analitičke vještine: QA tester treba da bude dobar u analizi softverskih zahtjeva i identifikaciji potencijalnih nedostataka. Važno je biti detaljan, sistematičan i sposoban da prepoznate i dokumentujete probleme u softveru.

Vještine testiranja: Potrebno je da imate razumjevanje osnovnih principa testiranja, uključujući planiranje testiranja, dizajniranje testova, izvršavanje testova i praćenje rezultata. 

Vještine komunikacije: QA tester treba da bude dobar komunikator kako bi efikasno sarađivao sa članovima tima za razvoj softvera. Trebalo bi da možete jasno izražavati svoje misli i ideje, kao i da budete sposobni da dokumentujete rezultate testiranja i izveštavate o problemima timu.

Tehničke veštine: Poznavanje osnova programiranja može biti korisno za QA testere, jer će vam omogućiti da bolje razumijete kod i identifikujete moguće probleme. Takođe, trebalo bi da budete sposobni da koristite testiranje alata i softvera koji se često koriste u industriji, kao što su Selenium, Jira, Bugzilla itd.

Sposobnost rješavanja problema: QA tester treba da bude dobar u pronalaženju, opisivanju i rješavanju problema. Trebalo bi da budete analitični, kreativni i sposobni da se prilagodite promenljivim situacijama.

Prijave uz CV poslati na posao@novamedia.agency

Imate projekat o kojem
želite da razgovarate?

info@novamedia.agency

ili

+387 66 612 612