Aplikacija za dostavu hrane i rezervacije

1/6

Aplikacija za dostavu hrane i rezervacije

Client
Kelner app
Date
Team
  • Davor Stojanovic - Dizajner
  • Milan Stanojevic - Developer
Services

Aplikacija za dostavu hrane i rezervaciju stolova u restoranima i klubovima.

Kreirana u React Native.